Oszuści wysyłają maile z groźbami, o konieczności rejestracji w GIODO

To już kolejny raz, kiedy ostrzegam przed oszustami, czyhającym na nie znających przepisów przedsiębiorców.

Dzisiaj dostałem maila, w którym Kancelaria Adwokacka z Warszawy wzywa moją firmę do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymaganej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych. Pismo zawiera groźby, że w przypadku braku rejestracji zgłoszą sprawę do GIODO, co oczywiście spowoduje nałożenie kar.

Tymczasem Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) przestrzega, żeby na taką korespondencję nie odpowiadać. Informuje również, że działalność takich podmiotów prowadzona jest bez wiedzy i akceptacji organu ds. ochrony danych osobowych.

Inaczej mówiąc podmioty te działają nielegalnie. Jak się również okazuje maile do przedsiębiorców wysyłane są bez jakiejkolwiek weryfikacji, bo baranom nawet nie chciało się sprawdzić, że moja firma od dawna jest zarejestrowana w GIODO.

Pamiętajcie też, że nie wszyscy przedsiębiorcy obecni w Internecie przetwarzają dane osobowe, a co za tym idzie nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia w GIODO. Często są to strony „wizytówki”, które są tak naprawdę tylko reklamą firmy i nie pozyskują żadnych danych.

Poniżej wiadomość, jaka otrzymałem:

Witamy,

Pragniemy zauważyć, że Państwa firma nie jest jeszcze zarejestrowana w GIODO a jest do tego prawnie zobligowana.

Każda firma prowadząca korespondencję z Klientami, wysyłająca FV, dokumenty, towar lub posiadająca na swoich stronach www elementy takie jak: newsletter, formularz kontaktowy, rejestracyjny, logowanie itp bezwzględnie muszą być zarejestrowane w GIODO.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dane osobowe to według Art. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. Chodzi o takie elementy, mniej lub bardziej specyficzne, które pozwalają określić pośrednio lub bezpośrednio tożsamość danej osoby np. nazwisko, imię, adres zamieszkania, nr telefonu – czyli dane, które klient e-sklepu podaje podczas zawierania transakcji. W grupie tej znajdzie się także adres e-mail – często bowiem jest imienny i oraz adres IP, który może być daną osobową (informacja o tym jest możliwa do uzyskania z innych źródeł) jest zobligowana do spełnienia obowiązku rejestracji w GIODO.

GIODO może nałożyć karę grzywny w postępowaniu administracyjnym dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych jednorazowo w kwocie do 50 tys. zł i może ją nałożyć maksymalnie 4 razy w jednym postępowaniu, co daję nam kwotę 200 tys. zł, w przypadku osób fizycznych jednorazowa kara grzywny może wynieść maksymalnie 10 tys. zł, ale razem nie mogą przekroczyć 50 tys. zł w jednym postępowaniu.

W związku z powyższym nasza Kancelaria wzywa Państwa do dokonania stosownej rejestracji zbioru danych osobowych wraz z uzupełnieniem niezbędnej i wymagalnej dokumentacji w terminie 7 dni roboczych.

W przypadku braku rejestracji zmuszeni będziemy do złożenia doniesienia/zawiadomienia o wszczęcie procedury kontrolnej GIODO celem wyegzekwowania koniecznej rejestracji oraz nałożenia sankcji kar pieniężnych.

Informujemy również, że nasza Kancelaria nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.

W przypadku pozyskania wiedzy w zakresie rejestracji i dokumentacji rejestracyjnej proponujemy kontaktować się z podmiotami, które świadczą profesjonalne usługi z w/w zakresu.

Przykładowe, losowe wybrane podmioty:

https://www.rejestruj.org.pl/

https://www.it-kompleks.info.pl

Z poważaniem

Marcin Nowaczyk

(Kancelaria Konsumencka w Warszawie)

Kancelaria nie podaje nawet swoich danych rejestrowych ani kontaktowych. Warto natomiast zauważyć, iż wiadomość zawiera informację, że „Kancelaria nie świadczy usług prawnych, porad, konsultacji itp.”, jednak odsyła do 3 firm świadczących tego rodzaju usługi, co może być próbą obejścia zakazu przesyłania nie zamówionych informacji handlowych.

Takich oszukańczych podmiotów, które będą chciały wprowadzić Was w błąd i wyłudzić pieniądze funkcjonuje więcej, dlatego bądźcie szczególnie ostrożni.

Oczywiście warto zgłosić swoje dane do GIODO i jeśli nie jesteście pewni, czy w Waszym przypadku jest to konieczne, to powinniście jak najszybciej to sprawdzić, nie można jednak dać się zastraszyć.

Similar Posts